Papirtårnet er et bygg i særklasse, både når det gjelder arkitektur, materialer og dimensjoner, og vil oppleves som et nytt landemerke i Silkeborg. Med sine 11.380 kvadratmeter, 70 meters høyde og 23 etasjer vil Papirtårnet huse i alt 79 leiligheter mellom 80 og 250 m2 og ha 1.000 m2 næringsareal i første etasje.

Områdets spesielle historie avspeiler seg i Papirtårnets arkitektur og materialer, hvor hardtbrente teglstein i rødlige toner gir et industrielt uttrykk som matcher de eksisterende bygningene.

Papirtårnet